శోభకృత్ నామ సంవత్సర పంచాంగం

రాజపూజ్యం 3 అవమానం   1

White Lightning
White Lightning

మేషం

రాజపూజ్యం 6 అవమానం   1

White Lightning
White Lightning

వృషభం

రాజపూజ్యం 2 అవమానం   4

White Lightning
White Lightning

మిథునం

White Lightning
White Lightning

ఆదాయం 5 వ్యయం 4

కర్కాటకం

రాజపూజ్యం 1 అవమానం   7

White Lightning
White Lightning

సింహం

రాజపూజ్యం 4 అవమానం   7

White Lightning
White Lightning

కన్య

రాజపూజ్యం 7 అవమానం   7

White Lightning
White Lightning

తుల

రాజపూజ్యం 3 అవమానం   3

White Lightning
White Lightning

వృశ్చికం

రాజపూజ్యం 6 అవమానం   3

White Lightning
White Lightning

ధనుస్సు

రాజపూజ్యం 2 అవమానం   6

White Lightning
White Lightning

మకరం

రాజపూజ్యం 5 అవమానం   6

White Lightning
White Lightning

కుంభం

రాజపూజ్యం 1 అవమానం   2

White Lightning
White Lightning

మీనం