శోభకృత్ నామ సంవత్సర పంచాంగం

ఆదాయం 5 వ్యయం 5

White Lightning
White Lightning

మేషం

ఆదాయం 14 వ్యయం 11

White Lightning
White Lightning

వృషభం

ఆదాయం 2 వ్యయం 11

White Lightning
White Lightning

మిథునం

White Lightning
White Lightning

ఆదాయం 11 వ్యయం 8

కర్కాటకం

ఆదాయం 14 వ్యయం 2

White Lightning
White Lightning

సింహం

ఆదాయం 2 వ్యయం 11

White Lightning
White Lightning

కన్య

ఆదాయం 14 వ్యయం 11

White Lightning
White Lightning

తుల

ఆదాయం 5 వ్యయం 5

White Lightning
White Lightning

వృశ్చికం

ఆదాయం 8 వ్యయం 11

White Lightning
White Lightning

ధనుస్సు

ఆదాయం 11 వ్యయం 5

White Lightning
White Lightning

మకరం

ఆదాయం 11 వ్యయం 5

White Lightning
White Lightning

కుంభం

ఆదాయం 8 వ్యయం 11

White Lightning
White Lightning

మీనం

White Lightning
White Lightning